Ģeotehniskā laboratorija

Mēs piedāvājam grunts fizikālā un mehāniskā testēšana, gruntsūdens ķīmiskā testēšana un minerālo materiālu fizikālā testēšana pēc LVS CEN un GOST metodēm.

Pakalpojumi:

  • Granulometriskais sastāvs - GOST 12536:2014 un LVS CEN ISO/TS 17892-4 : 2005
  • Filtrācijas koeficients smilšainai gruntij - GOST 25584-90 un filtrācijas koeficients pēc ceļu specifikācijas 2015 - p.12.3
  • Plūstamības robeža, drupšanas robeža - GOST 5181-84 un LVS CEN ISO/TS 17892-12
  • Minerāldaļu blīvuma, grunts blīvuma, grunts mitruma noteikšana, organisko vielu saturs
  • Proktora sablīvēšana ar 2,5 un 4,5 kg blieti
  • Grunts saspiežamība, pretestība bīdei un vienas spiedes pretestība
  • Grunts korozija pret dzelzi un betonu
  • Gruntsūdeņu ķīmiskā analīze

Laboratorija akreditēta Latvijas Nacionālā akreditācijas birojā ar akreditācijas Nr. LATAK-T-281 grunts, gruntsūdens un minerālo materiālu fizikālo mehānisko īpašību testēšanas jomā.

Pilna akreditācijas sfēra pieejama LATAK mājas lapā www.latak.lv


Sazinieties ar mums! Konsultācija bez maksas!


© AS "Ģeoserviss", 2018

Mājas lapu izstrāde zing

 .