Inženierģeoloģija

Ģeotehniskās izpētes darbus veicam grunts un hidroģeoloģisko apstākļu izpētei konkrēto būvju laukumos pēc valsts organizāciju, privātfirmu un individuālo īpašnieku pasūtījuma.

  Ģeotehnisko darbu izpildei, atkarībā no grunts apstākļiem un to sarežgītības, tiek izmantotas a/s "Geoserviss" rīcībā esošās iekārtas un aparatūra: pašgājējas un mazgabarīta iekārtas mehaniskai urbšanai lidz 15-50 m dziļumam (UGB-VS, Pagani TG 63-100 u.c.); ģeotehniskās iekārtas grunšu stiprības un noturības parametru noteikšanai ar lauka metodēm, statiskās zondēšanas iekārtas (PIKa-15, Geotech), spiedogi, presiometri, ģeofiziskā elektro- un mikroseismiskā aparatūra grunšu sastāva, koroziālo īpašību un karsta parādību izpētei, kā arī hidroģeoloģiskās iekārtas grunts filtrācijas īpašību noteikšanai.

Mēs piedāvājam:

  • Apbūvējamo laukumu un to apkārtnes inženierģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti;
  • Būvju grunts pamatnes ģeotehnisko izpēti;
  • Grunts nestspējas parametru noteikšanu ar laboratorijas un lauka metodēm;
  • Apbūvējamo teritoriju piesārņošanas izpēti un ģeoekoloģisko apstākļu izvērtējumu.

Sazinieties ar mums! Konsultācija bez maksas!

© AS "Ģeoserviss", 2018

Mājas lapu izstrāde zing

 .