Par mums

Akciju sabiedrība "Ģeoserviss" kā privāta sabiedrība reģistrēta Latvijas Valsts Uzņēmumu reģistrā 1993.gadā 15.aprīlī. Reģistrācijas Nr. 000312504. Darbības sākums – 1993. g. 1. maijs.

     Sabiedrības galvenais darbības virziens – inženiertehniskā izpēte būvniecības vajadzībām (apbūves laukumu topogrāfisko un ģeotehnisko apstākļu izpētei, būvdarbu uzraudzībai, būvju un grunts pamatnes deformāciju novērošanai u.c.).
     Izpētes darbu veikšanai firmai ir ilggadīga pieredze. Inženierizpētes darbus Sabiedrība izpilda pēc
 
projektēšanas un būvniecības organizāciju, kā arī juridisko un fizisko personu pasūtījuma. Mūsu galvenie pasūtītāji ir SIA "LEC", SIA "PBLC", SIA "Kalnozols Celtniecība", SIA "Re&Re", SIA "Polo", SIA "Kubs", SIA "Terbatas centrs", AS "UPB", AS "KU Lat Holding", SIA "MDK Konstruktori", SIA "NCC Konstrukcija" u.c.
 
     Inženierizpētes darbus Sabiedrība veic atbilstoši Latvijas Republikā un Eiropas Savienības valstīs pastāvošām tehniskām prasībām. 2002. gadā a/s "Ģeoserviss" saņēma sertifikātu par uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas atbilstību Eiropas standartam EN ISO 9001:2000 (sertifikāts N 2002-AQ-HEL-FINAS).

     Akciju sabiedrības darbība inženiertehniskās izpētes jomā ir licencēta ar attiecīgo Valsts institūciju (Latvijas Valsts Zemes dienesta un Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas pārvaldes) atļaujām.

     Mūsu firma veic kompleksos inženierizpētes darbus projektēšanas un celtniecības vajadzībām, nopamato racionālu teritorijas izmantošanu un pareizu ēku izvietojumu (inženierģeoloģisko apstākļu un dabīgās pamatnes nestspēju izpēti dažādu veidu pamatiem, teritorijas ekoloģisko apstākļu vērtējumu un iespējamo izmaiņu prognozi), inženierģeoloģisko kartēšanu, lai noteiktu bīstamo ģeoloģisko procesu un nestabilo grunšu izplatību, kā arī teritorijas piemērotību apbūvei, topogrāfiskos un ģeodēziskos darbus.

     Sabiedrība nodrošina kvalitatīvu izpētes darbu veikšanu: tā apgādāta ar nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem un kvalificētiem speciālistiem.

     A/s "Ģeoserviss" strādā cilvēki ar ilggadīgu profesionālā darba pieredzi un atbilstošu izglītību, kas izprot sava darba svarīgumu kvalitātes mērķu sasniegšanai un rāda klientos parliecību, ka uz a/s "Ģeoserviss" personāla darbu var droši paļauties.
© AS "Ģeoserviss", 2018

Mājas lapu izstrāde zing

 .