Topogrāfija

Nodaļa apgādāta ar visiem lauka un kamerālo darbu izpildei nepieciešamiem tehniskiem līdzekļiem: teodolītiem, nivelieriem, elektroniskiem taheometriem un gaismas tālmeriem, kā arī firmas “Leica” totālās stacijām.

Mūsdienu tehnoloģiskā moduļu sistēma augstražīgai GPS (globalā pozīciju sistēma) uzmērīšanas darbu veikšanai.

Lai paaugstinātu izpildāmo ģeodēzisko un topogrāfisko darbu precizitāti un samazinātu izpildes termiņus uzmērīšanas darbu veikšanai mēs izmantojam mūsdienu tehnoloģisko moduļu GPS (globālā pozīcionēšanas sistēma) aparatūru Trimble Total Station ® 5700. Trimble Total Station ® 5700 ideāli piemērota plaša profila uzmērīšasnas darbu veikšanai, tajā skaitā topogrāfisko plānu izgatavošanai projektēšanas un celtniecības vajadzībām, celtniecības procesa ģeodēziskajam nodrošinājumam, ceļu, dzelzsceļu, naftas un gazes vadu trasēšanas darbiem, deformācijas noteikšanai u. c. Izmantojot Trimble Total Station ® 5700 var iegūt augstas precizitātes mērījumus ātrā laikā.

Mēs piedāvājam:

  • Topogrāfisko uzmērīšanu dažādos mērogos;
  • Būvniecības asu nospraušanu dabā;
  • Būvniecības un montāžas darbu ģeodēzisko nodrošinājumu un kontroli;
  • Teritoriju un būvju deformāciju novērošanu.

Sazinieties ar mums! Konsultācija bez maksas!

© AS "Ģeoserviss", 2018

Mājas lapu izstrāde zing

 .